In Alles over ontwikkeling. Over de grondslagen van de ontwikkelingspsychologie (1993) wordt de kennis van ontwikkelingspsychologen over kinderen en hun ontwikkeling tegen het licht gehouden. In dit boek wordt uiteengezet dat de klassieke ontwikkelingspsychologie ontwikkeling vaak heeft voorgesteld als een universeel en voorspelbaar proces. Dit betekende impliciet dat ontwikkelingsfenomenen die zich maar moeilijk voegen in zo'n voorspelbaar proces vaak onderbelicht zijn gebleven. Een pleidooi voor grotere aandacht voor het onvoorspelbare in de ontwikkeling. De auteur illustreert zijn betoog aan de hand van de opkomst van de levenslooppsychologie en de bijna vergeten ontwikkelingstheorie van Heinz Werner, maar ook wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van fenomen als dromen, magisch denken, de kinderlijke verbeelding en de ontwikkeling van het tekenen.