Psychologen over kindermishandeling. Over kindermishandeling zijn de laatste tien jaar regelmatig publicaties verschenen, waarbij de nadruk veelal lag op een praktijkgerichte oriëntatie. Het wetenschappelijk onderzoek kwam meestal niet of slechts zijdelings aan de orde. In dit boek ligt de nadruk niet zozeer op de oriëntatie, maar wordt nader ingegaan op het psychologisch onderzoek naar oorzaken, gevolgen en behandeling van kindermishandeling. Er wordt een beeld gegeven van de onderzoeken die op deze terreinen zijn uitgevoerd, de conclusies die men daaraan kan verbinden en de methodologische problemen die zich daarbij voordoen. De auteurs vragen zich af welke psychische oorzaken een rol spelen bij kindermishandeling, wat voor effect het mishandelen van kinderen heeft voor verschillende aspecten van de ontwikkeling en hoe een behandeling daarop zou kunnen aansluiten. Ook incest wordt als een vorm van mishandeling beschouwd en als zodanig in een bijdrage behandeld.
Het boek bestaat uit twee delen: in het eerste deel wordt ingegaan op de vraag naar kindermishandeling als (ontwikkelings)psychologisch probleem; het tweede deel gaat in op enkele specifieke problemen rond kindermishandeling. Het accent ligt op de psychologische aspecten, maar ook maatschappelijke factoren, en historische en sociale achtergronden worden nader bekeken.