Psychologie voor de linkerhand. Over kunst, verbeelding en andere afwijkingen. In deze essaybundel wordt de lezer meegenomen naar de ''linkshandige psychologie'' waarin subjectiviteit, voorgevoel, gissingen en psychologische intuîties niet op voorhand worden uitgesloten, methodologische gestrengheid of systematiek niet worden nagestreefd en verrassende inzichten op waarde worden geschat. Aan de hand van onderwerpen als kindertekeningen, liegen, muziek en beweging, verzamelen en kunstvandalisme wordt besproken hoe de psychologie ook buiten het objectief-gecontroleerde experiment een licht kan werpen op de eigenaardigheden van de mens.