kindraam.jpg

De kindertijd in (auto)biografie, psychologie en kunst.  De ontwikkelingspsychologie en pedagogiek zijn een belangrijke bron voor informatie over kinderen en hun ontwikkeling. Bovendien zijn ze van invloed op de manier waarop we naar kinderen kijken, hun gedrag beoordelen en ons daar eventueel zorgen over maken.
De wetenschap is echter niet de enige bron van informatie. Ook in (auto)biografische geschriften, dagboeken, maar ook kunst (romans, verhalen, schilderijen en speelfilms) spelen kinderen vaak een prominente rol, waarbij de lezer of kijker een blik wordt gegund in de belevingswereld van het kind. Beroemde kinderen uit de wereldliteratuur, zoals David Copperfield, Huckleberry Finn, Niels Holgerson en Oskar Matzerath, hebben miljoenen lezers in hun greep gehouden en zijn medebepalend voor de manier waarop wij – volwassenen – denken kinderen te begrijpen.
In dit project wordt geprobeerd met behulp van autobiografie, psychologie en kunst de raadselachtige wereld van het kind in kaart te brengen.